Mezinárodní střední škola Meerane

Domů / Škola

Registrace

1

Vyplňte formulář

Vyplňte online registrační formulář na našich webových stránkách

nebo

stáhněte si náš registrační formulář ve formátu PDF do svého počítače a vyplňte jej.

PDF - Orientace při registraci Třída 5/6

PDF - Zápis ze 7. třídy nebo z 6. třídy s pozdějším nástupem

2

Odesílání dokumentů

Pošlete nám Informace o shromažďování osobních údajů (včetně vyplněného registračního formuláře ve formátu PDF, pokud jste nepoužili online formulář) e-mailem.

E-mail - Orientace při registraci Třída 5/6

E-mail - registrace od 7. ročníku nebo od 6. ročníku s pozdějším nástupem

Po obdržení registrace vás budeme kontaktovat.

3

Seznamte se

Po registraci si s vámi domluvíme osobní schůzku.

Které další dokumenty od vás k tomuto datu potřebujeme, naleznete v sekci níže.

Důležité informace

Vážení rodiče!

Možná se divíte, jaká kritéria používáme k přidělování míst na našich školách? Na jedné straně bereme v úvahu datum registrace do školy a na druhé straně samozřejmě akademický výkon vašeho dítěte. Pokud máte v některém z našich zařízení další dítě, bude vaší registraci také poskytnuto přednostní zacházení. Místo ve vaší požadované škole je bezpečné, pokud jste s příslušnou školou uzavřeli pevnou smlouvu. O měsíční školné si prosím vyžádejte přímo na příslušné škole telefonicky.

Informace o orientační úrovni třídy 5/6

Po ukončení základní školy zůstávají žáci pokud možno ve své obvyklé třídě a společně navštěvují orientační stupeň gymnázia (5. a 6. ročník). Podle Sächs. Schulgesetz §4 (3) jsou 5. a 6. ročník orientačním stupněm, teprve od "7. ročníku začíná diferenciace na základě [...] kvalifikace". Školy tedy budou od SJ 24/25 provádět orientační stupeň společně - rodiče a žáci tak budou mít při rozhodování o vhodném typu školy s přechodem do 7. třídy více času a jistoty.

Školní registrace a vystavování školních smluv je na naší škole možné kdykoliv, a to i na následující školní roky. Zajistěte si místo v naší škole v rané fázi. Počet přijatých studentů je omezen.

Informace o procesu registrace do školy

Při registraci musí být předloženy: 

  • originál vzdělávacího doporučení
  • přechodný formulář (žádost o přijetí) podepsaný opatrovníky
  • kopii pololetní informační třídy 4
  • kopii rodného listu dítěte
  • Důkaz o výlučné péči (pro rodiče samoživitele)
  • pasová fotografie

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy, těšíme se na slyšení od vás!

Online registrace

Vyplňte prosím úplně
Kterou školu vaše dítě v současné době navštěvuje?
Informace o studentovi
Adresa bydliště dítěte
1. Opatrovník
Výhradní péče (nepovinné)
2. Opatrovník

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme s rozšířením, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.

Mockrát děkuju
pro vaše
Registrace!

Brzy obdržíte potvrzovací e-mail s vašimi údaji.