Mezinárodní střední škola Meerane

Domů / Studenti

Profese a studium

Vzdělávání související s podnikáním na středních školách a gymnáziích SIS

Kromě komplexního holistického a cizojazyčného vzdělávání získají všichni studenti středního a středního školství saských mezinárodních škol vhled do odborného vzdělávání, světa práce a podnikového řízení.

Naše plus pro vás

SIS je jedním z průkopníků středoškolského projektu "Praxisberater". Tento projekt spolupráce mezi saským ministerstvem školství a kultury a Spolkovou agenturou práce byl zahájen v červnu 2013 jako podpůrné opatření pro individuální podporu kariérní a studijní orientace. Podle výsledků analýzy jeho potenciálu obdrží každý student od konzultanta praxe plán rozvoje, který je koordinován s učitelem, rodiči a samozřejmě samotným studentem. Kromě toho konzultanti praxe navazují a udržují kontakty se společnostmi a nabízejí individuální poradenství pro studenty a rodiče ročníků 7 a 8.
Předmět Prakticky orientovaná výuka (PU) je doplňkovou nabídkou na našich školách a součástí závazného rozvrhu. Výuka probíhá ve výukových skříních, které disponují fondem nástrojů a strojů, výpočetní technikou a kvalitními pracovními materiály.

Kariérní orientace v každodenním školním životě

Za vysokou kvalitu v odborné orientaci již střední školy Reinsdorf a TRIAS Elsterberg obdržely Saskou pečeť kvality za profesní orientaci. Ostatní školy pracují podle stejného konceptu, který naznačuje jednotnou kvalitu.

Prakticky orientovaná výuka

V prakticky orientované výuce (PU) i v souvislosti s TC/Informatikou/WTH učíme studenty všestranným základním řemeslným dovednostem a schopnostem, např.

 • různorodé projekty v oblasti kovů, dřeva, plastů, textilu a zpracování,
 • v oblasti programování robotů se modely používají k učení, vyrábějí se obvody a testuje se programování,
 • NC programování na NC frézce,
 • navrhování a konstrukce karoserií, skenování dílů profesionálním softwarem a jejich redesign nebo nový vývoj včetně výroby některých dílů pomocí 3D tiskáren,
 • Technické kreslení přes PC i ručně,
 • Naučit se vypočítat výrobní náklady dílů, efektivní návrh výrobních nákladů pro různé varianty montáže (nest production),
 • T/C technologie a PU jsou vzájemně propojeny,
 • balíček Office (Word, Excel, PowerPoint) je propojen s desetiprstým písmenem.

Ekonomika-Technologie-Rozpočet

V předmětu Ekonomika-Technologie-Domácnost (WTH) je od 7. ročníku iniciován tzv. start-up projekt společnosti , který je dále rozvíjen v následujících třídách. Prostřednictvím praktické/teoretické práce na konkrétním příkladu si studenti ve zvláštní míře osvojují jak souvislosti jednotlivých předmětů, tak i požadavky a nutnost učení pro svůj budoucí život. V interdisciplinárním projektu se zabývá mimo jiné následujícími body:

 • Kterou společnost bych mohl založit?
 • Analýza úspěšnosti a trhu, personální a finanční plánování, diskuse o přístupech
 • Vypracování hospodářského plánu


Každá společnost obdrží na začátku projektu fiktivní počáteční kapitál. Dále je nutné řešit registraci podniku, registraci na finančním úřadě, banku, provozovny společnosti, nástroje, potřebné pracovní materiály apod. Nabídky musí být písemné, půjčky sjednané a procesy kalkulovány, pracovní smlouvy připravovány a mzdy vypočítány. Jedním z úkolů je samozřejmě vytvoření domovské stránky (v hodinách informatiky) a diskutuje se také o možnosti insolvence. Pro společnosti v zahraničí musí být nabídky napsány v angličtině nebo španělštině a studenti se také musí informovat o místních zvycích.

Kontakt

Odpovědný za profesní orientaci v IOM

Ms. Monika Schälzky

Chemnitzer Strasse 15
D-08393 Meerane
Telefon: +49 3764 4012766 

Mail:admin-iom@saxony-international-school.de

Úřední hodiny pro studenty, rodiče a partnery školy:
Úterý 10.15 – 11.30 nebo po individuální domluvě

 
Unser Praxisberater für die Berufsorientierung

Stev Emmrich

Konzultant praxe na Mezinárodní střední škole Meerane
Chemnitzer Straße 15, 08393 Meerane

Telefon: 03764/4012767
Mobil: 0151/14194109

E-mail: praxisberater@iom.lernsax.de
nebo stev.emmrich@cjd.de

od sponzora CJD Sachsen – Das Bildungs- und Sozialunternehmen

Naše kontaktní osoba na Úřadu práce

Paní Kerstin Knoblochová
Kariérní poradce

Adresa návštěvníka:
Federální úřad práce
Agentura práce Zwickau

Werdauer Str. 18
D-08056 Zwickau

Telefon: +49 375 314-1506
fax: +49 375 314-1803
Mail: Zwickau.151-U25@arbeitsagentur.de

Povýšení

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme s rozšířením, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.