Trường trung học quốc tế Meerane

Trang chủ / Sinh viên

Ưu đãi cả ngày

Tổng quan về các ưu đãi cả ngày của chúng tôi

Cũng trong năm học năm nay, chúng tôi đã đưa ra một đề nghị rộng rãi cho học sinh của chúng tôi.

Khái niệm &tài chính

Tại trường của chúng tôi có cung cấp thường xuyên cả ngày.

Biện pháp này được đồng tài trợ bởi các khoản thu thuế trên cơ sở ngân sách được thông qua bởi các thành viên của Quốc hội bang Saxon.

Khái niệm sư phạm và các tài liệu GTA cần thiết khác cho năm học hiện tại được xuất bản trên cổng thông tin trường học Sachsen.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.