Trường trung học quốc tế Meerane

Trang chủ / Sinh viên

Thời khóa biểu và lịch thay thế

Thời gian biểu và lịch trình thay thế hiện có thể được xem qua Indiware. Dữ liệu truy cập đã được cấp cho tất cả học sinh. Nếu bạn vẫn cần quyền truy cập, bạn có thể hỏi người đứng đầu lớp học của mình.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.