Trường trung học quốc tế Meerane

Trang chủ / Sinh viên

Thời gian học

Vì lý do pháp lý, rất tiếc, chúng tôi không thể công bố thời gian bài học.

Bạn có thể tìm thấy thời gian học ở LernSax trên bảng thông báo.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.