Trường trung học quốc tế Meerane

Hôm nay vào ngày 08.12.2022, các em học sinh lớp 9 được phép lấy điện thoại di động ra khỏi lớp tiếng Tây Ban Nha.  Lý do là ngày cảnh báo trên toàn quốc. Chúng tôi muốn kiểm tra xem nó có hoạt động không. Lo và kìa: 10:59 sáng, chuông báo thức kêu. Sau khi tất cả các điện thoại di động được cất đi một lần nữa, ESPAÑOL đã được học lại.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.