Trường trung học quốc tế Meerane

Tin tức từ
cuộc sống học đường hàng ngày

Chán nản, di chuyển, làm phiền

Là một phần của tiết học lịch sử, lớp 10 của chúng tôi đã đến thăm đài tưởng niệm "Geschlossener Jugendwerkhof Torgau" vào ngày 21.03.2023. Thông qua công việc nguồn chuyên sâu, các sinh viên đã biết chi tiết về cuộc sống và số phận của những người trẻ tuổi được nhận vào tổ chức "phúc lợi thanh niên" này của CHDC Đức. Đặc biệt ấn tượng là việc kiểm tra cái gọi là tế bào tối, ngày nay là nơi xác thực duy nhất của Jugendwerkhof trước đây được bảo tồn. Những người trẻ tuổi phá vỡ các quy tắc trong mắt nhân viên đã bị giam giữ ở đây trong nhiều ngày.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.